Srebrna tetradrachma z motywem monety Aleksandra Wielkiego

Skarbnicy Narodowej dla swoich kolekcjonerów udało się pozyskać niezwykle trudno dostępne egzemplarze „Srebrnej tetradrachmy z motywem monety Aleksandra Wielkiego”. Wszystkie monety, które znalazły się w ofercie, przeszły rygorystyczny proces weryfikacji, w celu potwierdzenia ich wieku i pochodzenia. Dlatego też tylko bardzo ograniczona ich liczba mogła trafić do rąk stałych klientów Skarbnicy. Wszystkie monety zostały poddane profesjonalnemu oczyszczeniu, ale z zachowaniem charakterystycznego pokrycia patyną.

Drachma, powstała w Grecji podstawowa jednostka monetarna starożytnego świata, pełniła w nim rolę dzisiejszego dolara. Bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytoria innych państw. Żadne z nich nie mogło funkcjonować bez środków pieniężnych, a ich władcy chcieli podnieść znaczenie bitego przez nich pieniądza. Aleksander III Macedoński zwany Wielkim był jednym z nich. Władał on największym imperium tamtych czasów.

Awers tetradrachmy Aleksandra Wielkiego ukazuje herosa Heraklesa, z którym władca się utożsamiał. Na głowie bohatera widoczna jest skóra lwa nemejskiego – bestii pustoszącej okolice miasta Nemea. Jej zabicie przypisywane jest właśnie Heraklesowi. Część badaczy uważa, że na monecie widoczny jest sam władca.

Na rewersie z kolei widnieje Zeus Aetoforos ( trzymający orła). Wizerunek ten wzorowany jest na przedstawieniach semickiego bóstwa Baala z Tarsu. Napis na monecie głosi: Basileos Aleksadrou ([moneta] króla Aleksandra).

Monety z tym wyobrażeniem, ze względu na ich wysoką jakość, wybijano także po śmierci Aleksandra Wielkiego w monarchiach hellenistycznych.