Złoty stater Aleksandra Macedońskiego z motywem bogini zwycięstwa Nike!

49217_zdj monetyNiezwykła starożytna moneta w ofercie Skarbnicy Narodowej!

Skarbnicy Narodowej udało się pozyskać dla swoich kolekcjonerów tylko kilka sztuk rzadko spotykanej monety „ Złotego Statera Aleksandra Macedońskiego”.

Wszystkie monety, które znalazły się w ofercie, przeszły rygorystyczny proces weryfikacji, w celu potwierdzenia ich wieku i pochodzenia. Dlatego też tylko bardzo ograniczona ich liczba mogła trafić do rąk stałych klientów Skarbnicy.

Do czasów Filipa II (357-336 p.n.e.) emisja złotych monet w świecie greckim miała charakter sporadyczny. To właśnie Filip II był pierwszym monarchą w historii, który zaczął nieprzerwanie bić złote monety. Emisję pierwszych złotych staterów, bo taką nazwę nadano temu nominałowi, rozpoczęto mniej więcej w połowie panowania tego władcy, tzn. około roku 345 p.n.e.

Motywy na złotych monetach były wspaniałym nośnikiem propagandowym. Nad ich trafnym wyborem czuwali doradcy samego Filipa II. Po objęciu w 336 r. p.n.e. władzy w Macedonii Aleksander III, syn Filipa II kontynuował działalność menniczą ojca, w tym wybijanie złotych staterów. Ich emisja zwiększyła się po zdobyciu dużych ilości złota w wyniku walk z Persami.

Wszystkie oferowane przez Skarbnicą Narodową statery zostały wybite ręcznie w złocie za panowania następcy Filipa II, jego syna, Aleksandra Macedońskiego.

Awers złotej monety ukazuje głowę Ateny zwróconą w prawo, w hełmie korynckim z charakterystycznym motywem zwiniętego węża. Hełm ten był elementem uzbrojenia ciężkozbrojnych piechurów zwanych hoplitami. Był wykonany z blachy, często ozdobiony piórami lub końskim włosiem. Pozostawiał odsłonięte jedynie oczy i usta, dlatego stanowił
skuteczną na owe czasy osłonę głowy.

Rewers monety przedstawienia stojącą bogini zwycięstwa Nike. Symbolizowała ona najprawdopodobniej zwycięstwa Aleksandra Wielkiego nad Persami.