Kardynał Stefan Wyszyński – kim był Prymas Tysiąclecia?

Kardynał Stefan Wyszyński bez wątpienia należy do grona najwybitniejszych Polaków XX wieku. Odegrał kluczową rolę w okresie napiętej sytuacji polityczno-społecznej w czasach komunizmu, gdy rodziła się „Solidarność”. Dowiedz się, jakie są jego osiągnięcia i dlaczego zapisał się na kartach historii.

Kardynał Stefan Wyszyński – biografia

Stefan Wyszyński, przyszły prymas Polski, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Do wejścia na drogę kapłańską zainspirowała go matka, która na łożu śmierci wyraźnie zasugerowała swoją wolę. Miało to miejsce, gdy Wyszyński miał 10 lat. Zgodnie z jej życzeniem, w 1920 roku przyszły kardynał został klerykiem w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a święcenia przyjął w dniu 23. Urodzin, 3 sierpnia 1924 roku, we włocławskiej katedrze.

 

Po święceniach kapłańskim rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1929 roku uzyskał doktorat. Wyszyński już wtedy aktywnie działał społecznie i naukowo.

 

Okres II wojny światowej na polecenie biskupa Michała Kozala spędził w ukryciu. Był m.in. kapelanem niewidomych w Kozłówce, Żułowie oraz Laskach. W tej ostatniej miejscowości pełnił też rolę kapelana Armii Krajowej w grupie „Kampinos”.

 

Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie reaktywował Wyższe Seminarium Duchowe, zostając jego rektorem, a jednocześnie pełnił funkcje kapłańskie jaki wikariusz, a następnie proboszcz. Już rok później uzyskał godność biskupa diecezjalnego diecezji lubelskiej i stał się najmłodszym członkiem Konferencji Episkopatu Polski.

 

Na prymasa Polski Stefan Wyszyński został mianowany 12 listopada 1948 roku, w wieku 47 lat, jako następca kardynała Augusta Hlonda – zgodnie z ostatnią wolą tegoż. Ingres nastąpił w lutym następnego roku.

Jaką rolę odegrał Kardynał Stefan Wyszyński w historii Polski?

Stefan Wyszyński był bardzo aktywny jako prymas Polski i odegrał istotną rolę w okresie zamieszek, jakie następowały w kolejnych dekadach ustroju komunistycznego. Przyjmował koncyliacyjną postawę wobec władz, z nadzieją, że posłuży ona porozumieniu. Mimo to, w latach 50-tych prymas był internowany, m.in. za sprawą słynnego listu Non possumus, w którym Wyszyński wyraził głośny sprzeciw przeciw represjom wobec kościoła. Internowanie trwało ponad 3 lata. Po tym okresie Wyszyński powrócił do Warszawy. Doszło też do normalizacji stosunku państwo-kościół, które jednak układały się różnie, w zależności od tego, kto był akurat u władzy.

 

Wyszyński nieustannie stał na straży chrześcijańskiej tożsamości narodu polskiego i wspierał protestujących, m.in. w latach 1968, 1970, 1976 oraz 1980. Do historii przejdzie też jego słynny list do biskupów niemieckich, który zawierał historyczne zdanie „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, w odniesieniu do wydarzeń II wojny światowej.

 

Odegrał też dużą rolę w wyborze Karola Wojtyły na papieża, a dla Polaków był wielkim autorytetem duchowym. Dlatego ta postać na stałe zapisze się w historii.

Upamiętnienie Prymasa Tysiąclecia

Na 12 września 2021 roku jest zaplanowana beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji pojawiły się m.in. monety i medale kolekcjonerskie, które upamiętniają tę wybitną postać. Metal wybity w związku z tym wydarzeniem możesz otrzymać nawet za darmo – taką ofertę przygotowała Skarbnica Narodowa. Jest też dostępna jego wersja PREMIUM uszlachetniona złotem. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tych numizmatów, koniecznie zajrzyj do katalogu Skarbnicy Narodowej. Znajdziesz tam również wyjątkowe pamiątki związane z Janem Pawłem II i innymi postaciami, które wywarły ogromny wpływ na historię XX wieku.