Puchacz zwyczajny – największa sowa świata na oficjalnej srebrnej monecie z Mongolii

Uszlachetniona czystym złotem moneta pochodzi z cieszącej się dużym zainteresowaniem serii poświęconej mongolskiej przyrodzie. Przedstawiony na mongolskiej monecie ptak to puchacz zwyczajny (bubo bubo) z rodziny puszczykowatych. Uważany jest za największą sowę świata; jego rozmiary są porównywalne jedynie z puszczykiem japońskim. Wyróżnia się 16 podgatunków, które zamieszkują Europę, północną Afrykę oraz część Azji, w tym właśnie Mongolię.

 

Dzięki zastosowaniu lasera – jednego z najnowszych rozwiązań menniczych możliwe było wycięcie sylwetki sowy w monecie, dzięki czemu jest ona widoczna zarówno na rewersie, jak i awersie. Moneta została uszlachetniona 24-karatowym złotem. Jej światowa limitacja wynosi 2500 sztuk.

Sowa awers

Emitentem jest Mongolia, która odgrywała w XIII i 1. poł. XIV wieku dominującą rolę w Azji. Późniejsze wydarzenia doprowadziły jednak do upadku państwa. Sąsiedzi, a zwłaszcza Chiny, Rosja i ZSRR traktowały ziemie mongolskie jako swoje terytoria, prowadząc do uzależnienia państwa od swojej polityki. Peryferyjne położenie Mongolii, które z punktu widzenia politycznego i gospodarczego (ze względu na surowce) było dla kraju nieszczęściem, jednak okazało się sprzyjającym czynnikiem dla przyrody, która w wielu regionach przetrwała w nienaruszonym stanie. W Mongolii występuje wiele gatunków zwierząt, które w innych rejonach Azji i świata są zagrożone wyginięciem. Na terenie kraju znajdują się miejsca żerowania bardzo rzadkich gatunków ptaków migrujących. Według szacunków, świat zwierzęcy jest reprezentowany w Mongolii przez 136 gatunków ssaków, 426 ptaków, 22 gadów, 8 płazów, 75 kategorii ryb i kilkanaście tysięcy bezkręgowców.  Z tego na liście wpisanych do Czerwonej Księgi, a więc gatunków zagrożonych, znajduje się 28 ssaków, 30 ptaków, 5 gadów, 4 płazów i 12 rodzajów ryb.

Rewers sowy

Sowy odgrywały w kulturze dużą rolę. Od wieków przypisywano im znaczenie magiczne. Tajemniczy ptak, prowadzący nocny tryb życia, pobudzał ludzką wyobraźnię. Stąd jego obecność zarówno w mitologii, religii, opowieściach, bajkach, jak i w ikonografii.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color
Facebook
1436967784_google_circle_color
Google +
1436967776_twitter_circle_color
Twitter
1443625035_Pinterstt
Pinterest