Pamiątki po ostatnim carze Rosji

W 2017 roku przypada setna rocznica abdykacji ostatniego cara z dynastii Romanowów, upadku Imperium Rosyjskiego i przejęcia władzy przez bolszewików. Wydarzenia te wpłynęły na całe dziesięciolecia losów nie tylko Rosji, lecz także Europy i świata. Schyłkowy okres Cesarstwa Rosyjskiego został uchwycony w zestawie numizmatów z czasu panowania ostatniego cara Mikołaja II.

Skarbnica Narodowa

Dynastia Romanowów

Początki panowania dynastii Romanowów nie były łatwe. Pierwszy z nich, Michał, objął władzę w Rosji tuż po okresie wielkiej smuty – największego kryzysu wewnętrznego w historii Rosji. Udało mu się wyprowadzić kraj z trudności, dzięki czemu jego syn Aleksy objął panowanie w stabilnym państwie. Przez ponad trzysta lat, kiedy Romanowowie rządzili Rosją, na carskim tronie zasiadały osoby o przeróżnych osobowościach i zapatrywaniach politycznych. Z perspektywy Polaków najistotniejsze są okresy panowania tych władców, którzy mieli ambicje związane z ziemiami nad Wisłą. Szczególnie są nam znani Katarzyna II, która a w współuczestniczyła w rozbiorach Polski; Mikołaj I – car, który krwawo stłumił powstanie listopadowe; Aleksander III, który prowadził wzmożoną rusyfikację na ziemiach polskich. Jego syn, Mikołaj II, uchodził natomiast za człowieka pozbawionego uprzedzeń wobec Polaków. Był on również ostatnim carem, który zasiadał na tronie Imperium.

Skarbnica Narodowa

Zobacz nasze nowości: https://www.skarbnicanarodowa.pl/nowosci

Na okres panowania Mikołaja II Romanowa przypadły jedne z najbardziej burzliwych wydarzeń w dziejach Rosji. Po przegranej wojnie z Japonią w państwie carów zaczęły rosnąć napięcia społeczne. Doprowadziły one między innymi do „krwawej niedzieli” w Petersburgu (brutalnie stłumionej pokojowej demonstracji) oraz rewolucji w latach 1905-1907. Po I wojnie światowej, która zostawiła kraj znacznie osłabiony ekonomicznie, zmęczone społeczeństwo zaczęło odwracać się od monarchii. Mikołaj II stopniowo tracił poparcie, co ostatecznie zmusiło go do abdykacji. Władzę w kraju, w wyniku rewolucji październikowej, przejęli bolszewicy, a car wraz z rodziną został rozstrzelany.

Skarbnica Narodowa

Zobacz nasze nowości: https://www.skarbnicanarodowa.pl/nowosci

Carska kolekcja

Wyjątkowym świadectwem tych burzliwych czasów są eksponaty numizmatyczne z okresu panowania Mikołaja II. Eksperci Skarbnicy Narodowej długo pracowali nad zebraniem najciekawszych okazów ze schyłku Imperium Rosyjskiego. W okrągłą, setną rocznicę rewolucji październikowej, która położyła ostateczny kres epoce caratu, powstały dwa szczególne zestawy numizmatyczno-filatelistyczne. W skład pierwszego z nich wchodzi aż dwanaście monet obiegowych wyemitowanych za panowania Mikołaja II, pięć znaczków, spośród których cztery pełniły rolę zastępczego pieniądza podczas I wojny światowej, banknot 10-rublowy z 1909 roku oraz reprodukcja mapy Rosji z przełomu XIX i XX wieku. Drugi zestaw składa się z trzech monet o nominałach 1 rubla, 20 kopiejek i 3 kopiejek, banknotu 5-rublowego oraz znaczka pocztowego z 1913 roku z wizerunkiem cara. Co ciekawe oba banknoty są wydrukowane w orientacji pionowej. Do każdego zestawu dołączony jest Certyfikat Autentyczności.

Skarbnica Narodowa

Zobacz nasze nowości: https://www.skarbnicanarodowa.pl/nowosci

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt