Aureus Tyberiusza – oryginalna złota moneta cesarza rzymskiego

Skarbnica Narodowa ma zaszczyt przedstawić oryginalną złotą monetę z czasów cesarza rzymskiego Tyberiusza. Numizmat wyemitowano po 16 roku n.e. w Lyonie. Aureus, z czasów Imperium Rzymskiego, mający prawie 2000 lat zachował się w bardzo dobrym stanie. Bez wątpienia moneta okaże się obiektem pożądania wśród wszystkich kolekcjonerów numizmatyki i pasjonatów historii.

Na awersie złotej monety został przedstawiony cesarz z profilu w wieńcu na głowie. Otacza go napis: „TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS”. Z kolei rewers przedstawia siedzącą matkę cesarza Liwię Druzyllę trzymającą gałązkę i berło, jako personifikację pokoju. Wizerunek otacza napis: „PONTIF MAXIM”. Imperium Rzymskie emitowało aureusy z podobizną Tyberiusza od 14 do 37 roku, w czasie panowania owego cesarza. Złoty denarius aureus był bity od I w. p.n.e. do początków IV w. Aureusa na stałe do rzymskiego systemu monetarnego wprowadził dopiero Oktawian August.

Skarbnica Narodowa Aureus Tyberiusza
Aureus Tyberiusza – oryginalna złota moneta cesarza rzymskiego

Tiberius Claudius Nero był drugim z kolei cesarzem z dynastii julijsko-klaudyjskiej, panującej w Starożytnym Rzymie w latach 27 p.n.e. – 68 n.e. Urodził się 16 listopada 42 roku p.n.e. Został adoptowany przez cesarza Oktawiana Augusta, co z czasem zapewniło mu tron cesarski. Karierę polityczną Tyberiusz zawdzięczał przede wszystkim matce. W 39 roku p.n.e. Liwia Druzylla, matka Tyberiusza, rozwiodła się i została żoną Augusta, późniejszego cesarza Oktawiana Augusta. Mając zaledwie 17 lat, Tyberiusz został kwestorem, a więc objął stosunkowo prestiżowe stanowisko. W 13 roku p.n.e. zaczął sprawować urząd konsula. Skomplikowana sytuacja polityczna i dynastyczna spowodowały, że Tyberiusz został odsunięty od dworu i znalazł się na swoistym politycznym wygnaniu. Po kilku latach powrócił do łask przybranego ojca. Po śmierci Oktawiana, w 14 roku n.e., Tyberiusz objął tron cesarski. Pod koniec panowania Tyberiusz udał się na wyspę Capri, zaś realną władzę w Rzymie sprawował dowódca pretorianów, Sejan. Stosował on terror w stosunku do przeciwników politycznych i dopiero, gdy wieści o tym dotarły do Tyberiusza, polecił on stracić Sejana w 31 roku n.e. Tyberiusz zmarł 16 marca 37 roku i został pochowany w Mauzoleum Augusta.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color
Facebook
1436967784_google_circle_color
Google +
1436967776_twitter_circle_color
Twitter
1443625035_Pinterstt
Pinterest