Wierna replika historycznego polskiego banknotu

100 marek polskich z 1919 roku z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki jest pierwszym banknotem zaprojektowanym w stylu odrodzonego Państwa Polskiego. Zachowane do dziś egzemplarze reprezentują ogromną wartość historyczną, stanowiąc świadectwo dziejów polskiego pieniądza po odzyskaniu niepodległości. Dla uczczenia 200. rocznicy śmierci polskiego bohatera powstała wyjątkowa emisja wiernie oddająca oryginał sprzed prawie stu lat.

Banknot został wydany przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową w 1919 roku – tuż po odrodzeniu się Państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Marka polska była walutą obowiązującą od 1916 roku na terenach Królestwa Polskiego okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości stanowiła środek płatniczy także w Rzeczpospolitej Polskiej – aż do 1924, kiedy została zastąpiona przez polskiego złotego. Na awersie umieszczono napis „Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego biletu na przyszłą polską walutę według stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm Ustawodawczy”.

Skarbnica Narodowa

W centralnym miejscu awersu banknotu umieszczono wizerunek Tadeusza Kościuszki, polskiego bohatera, który stał się symbolem walki o wolność państwa. Jego liczne zasługi przyniosły mu międzynarodową sławę. Kościuszko jest uznawany za bohatera w Stanach Zjednoczonych – jego udział w wojnie o niepodległość od Wielkiej Brytanii przyniósł mu awans na generała brygady armii amerykańskiej. Po powrocie do Polski otrzymał nominację na generała majora wojsk koronnych. W trakcie wojny polsko-rosyjskiej wykazał się ogromnymi umiejętnościami dowódczymi, co przyniosło mu odznaczenie Orderem Virtuti Militari. W 1794 roku stanął na czele ogólnonarodowego powstania jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. W czasie insurekcji Kościuszko zreformował polską armię, między innymi angażując do walk chłopów. Po upadku powstania był zmuszony wyemigrować z Polski, jednak we wszystkich miejscach, do których się udał był witany jako bohater walk o wolność.

Wyjątkowy banknot upamiętnia zarówno postać Tadeusza Kościuszki, jak i burzliwą historię dążenia Polaków do niepodległości. Replikę wykonano z największą dbałością o szczegóły. Do skopiowania oryginalnego banknotu z 1919 roku użyto innowacyjnej technologii druku kolorowego. Materiał wykorzystany do stworzenia nadruku wzbogacono barwnikiem, zawierającym 24-karatowe złoto! W centralnym miejscu rewersu banknotu znajduje się godło Polski z 1919 roku. Cała emisja replik historycznych biletów obejmuje jedyne 1817 sztuk.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt