Unikalny zestaw monet z czasów wojny 30-letniej

Wojną trzydziestoletnią nazywane są wydarzenia, które przetoczyły się przez Europę w latach 1618-1648. Był to jeden z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w dziejach naszego kontynentu, obejmujący swoim zasięgiem zdecydowaną większość jego terytorium. Świadectwem tych burzliwych czasów jest zestaw ośmiu historycznych monet, wyemitowanych w tamtym okresie w krajach, które uczestniczyły w wojnie.

Czasy wojny trzydziestoletniej

Podłożem wojny trzydziestoletniej był konflikt natury religijnej. Za jego początek uchodzą wydarzenia zwane defenestracją praską, które miały miejsce w maju 1618 roku. Doszło wówczas do kłótni w zamku królewskim na Hradczanach, zakończonej wyrzuceniem dwóch protestanckich parlamentarzystów przez okno. Dokonali tego katoliccy przedstawiciele cesarza. Stało się to pretekstem do wojny pomiędzy nowo wybranym królem Czech i Węgier, Ferdynandem II Habsburgiem, a stanami czeskimi. Z czasem konflikt przerodził się spór pomiędzy Ligą Katolicką i Unią Protestancką, a swoim zasięgiem objął teren całej Rzeszy Niemieckiej.

Skarbnica Narodowa Wojna Trzydziestoletnia

 

Zobacz więcej srebrnych monethttps://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Do konfliktu po stronie protestantów z czasem dołączyły inne państwa europejskie – Dania, Szwecja, Francja i Siedmiogród- których celem było osłabienie pozycji katolickiej dynastii Habsburgów w Europie. Choć katolicka Rzeczpospolita Obojga Narodów oficjalnie nie brała udziału w konflikcie po żadnej ze stron, król Zygmunt III Waza poparł cesarza, wysyłając w 1619 roku zaciężne oddziały lisowczyków, by odciągnęły wojska protestanckie od oblężonego Wiednia.

Wojna trzydziestoletnia przyniosła Europie niespotykane nigdy wcześniej, ani nigdy potem zniszczenia. Wskutek trwających od 1618 roku do 1648 roku działań zbrojnych, a także głodu oraz chorób, życie straciło około 20% mieszkańców kontynentu. W sferze politycznej konflikt (zakończony pokojem westfalskim) przyniósł osłabienie pozycji Habsburgów w Europie oraz częściową gwarancję wolności religijnej.

Historyczne numizmaty

Zestaw ośmiu historycznych monet to autentyczne świadectwo wydarzeń tamtego okresu – wszystkie numizmaty znajdowały się wtedy w obiegu. W skład zestawu wchodzą następujące monety: austriackie 3 srebrne krajcary z wizerunkiem cesarza Ferdynanda II Habsburga, węgierski srebrny denar z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem, srebrny fenig z Bawarii, rosyjska srebrna kopiejka – moneta w kształcie łezki, bita za czasów cara Michała I Romanowa, polski szeląg ryski, emitowany przez Zygmunta III Wazę, pochodzący z Inflantów szwedzki srebrny szeląg, francuski podwójny miedziany tournois z wizerunkiem Ludwika XIII oraz miedziany szeląg z Litwy z portretem Jana Kazimierza II. Wszystkie srebrne monety zostały zachowane w bardzo pięknym stanie, pomimo upływu ponad trzech wieków. Dla bezpiecznego przechowywania numizmatów, do zestawu zostało dołączone eleganckie pudełko kolekcjonerskie, dzięki któremu można będzie bezpiecznie przechowywać numizmaty.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt