Oryginalne monety upamiętniające wiktorię wiedeńską

Zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 roku było ostatnim wielkim tryumfem I Rzeczypospolitej. Na następny sukces militarny trzeba było czekać do roku 1920, gdy nasz kraj obronił się przed pochodem bolszewików. Stąd też wiktoria wiedeńska zajmuje w powszechnej świadomości wyjątkowe miejsce – porównywalne do zwycięstwa pod Grunwaldem. Z myślą o pasjonatach historii polskiego oręża Skarbnica Narodowa udostępnia zestaw trzech oryginalnych monet upamiętniających sukces pod Wiedniem.

12 września 1683 roku siły polsko-austriacko-niemieckie pod wodzą Jana III Sobieskiego stawiły opór Imperium Osmańskiemu. Historyczne zwycięstwo zakończyło ekspansję turecką – od tego momentu Osmani przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

Skarbnica Narodowa

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Srebrna moneta z wizerunkiem Jana III Sobieskiego

W numizmatycznym zestawie upamiętniającym wiktorię wiedeńską znalazły się trzy srebrne monety: szóstak Jana III Sobieskiego, 3 krajcary Leopolda I oraz akce wyemitowane przez Imperium Osmańskie.  Pomimo tego, że liczą sobie ponad 300 lat, czas nie odcisnął na nich swojego piętna – każda moneta jest zachowana w bardzo dobrym stanie.

Skarbnica Narodowa

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Szóstaki Jana III Sobieskiego były emitowane w latach 1677-1687. Egzemplarz wchodzący w skład zestawu pochodzi z roku 1684, czyli tuż po wiktorii wiedeńskiej. Na jego awersie widnieje głowa władcy w wieńcu laurowym, dookoła niej napis: IOAN III D G REX POL M D L R P (Jan III z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski. Poniżej litery TLB (Tytus Liwiusz Boratini). Rewers z kolei zdobią tarcze herbowe z herbami Polski (Orzeł), Litwy (Pogoń) oraz rodu Sobieskich (Janina), cyfra VI, data emisji i napis: GROS ARG SEX REG POLONIAE (sześć groszy srebrnych Królestwa Polskiego).

Skarbnica Narodowa

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Leopold I na srebrnej monecie

Drugą z monet upamiętniających zwycięstwo pod Wiedniem, czyli 3 krajcary Leopolda I, emitowano w latach 1658-1705. Awers srebrnej monety ukazuje popiersie władcy w wieńcu laurowym. Wizerunkowi towarzyszy napis dokończony na rewersie: LEOPOLDVS D[EI] G[RATIA] R[OMANORUM] I[MPERATOR] S[EMPER] A[UGUSTUS] G[ERMANIAE] H[UNGARIAE] B[OHEMIAE] REX (Leopold z bożej łaski imperator rzymski, zawsze August, Niemiec, Węgier, Czech król). Rewers z kolei przedstawia herb Austrii, dokończenie tytulatury: ARCHID[VX] AVS[TRIAE] DVX B[URGUNDIAE] CO[MES] TVR[OLIS] (arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, hrabia Tyrolu) oraz datę emisji. Egzemplarz wchodzący w skład zestawu pochodzi z 1670 roku.

Skarbnica Narodowa

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Kolekcję dopełniają 3 akce, emitowane przez Imperium Osmańskie w latach 1520-1566. Na awersie i rewersie srebrnej monety widoczna jest inskrypcja w języku arabskim. Do każdego zestawu dołączona jest reprodukcja obrazu Juliusza Kossaka „Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia”, umieszczona w specjalnie zaprojektowanej tubie z logo Skarbnicy Narodowej.

Skarbnica Narodowa

Więcej okazji: https: //www.skarbnicanarodowa.pl/okazje

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt