Monety i banknoty z czasów PRL

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie był najjaśniejszą kartą historii Polski. Niemniej jednak warto przyjrzeć się nieco bliżej pieniądzom z tamtego okresu. Dla kolekcjonerów ówczesne monety oraz banknoty są interesującymi artefaktami. Przyjrzyjmy się im bliżej!

Kiedy weszły do obiegu monety i banknoty z czasów PRL?

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaczyna się tuż po II wojnie światowej. Jak można się domyślać, był to bardzo burzliwy okres również w aspekcie walutowym. Chociaż w czasie okupacji niemieckiej nadal korzystano ze złotego, emitowane pieniądze nie zawierały żadnych polskich symboli narodowych. Okres tuż po wojnie, w którym zmieniły się również granice państwowe, był czasem przejściowym, w którym na ziemiach polskich stosowano znane już monety oraz banknoty.

 

Emisja nowych monet i banknotów rozpoczęła się w 1948 roku, z myślą o wprowadzeniu reformy monetarnej. Jej celami były ujednolicenie środków płatniczych stosowanych na terenie PRL oraz stabilizacja waluty polskiej. Oficjalnie nowe pieniądze zostały wprowadzone do obiegu 30 października 1950 r. Pojawiły się wówczas monety o nominałach od 1 gr do 1 zł oraz banknoty o nominałach od 2 zł do 500 zł. W kolejnej dekadzie pojawił się też banknot 1000 zł.

Jak zmieniały się banknoty i monety PRL na przestrzeni lat?

Okres PRL-u to ponad 40 lat historii Polski. W tym czasie monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski ulegały zmianie. Najważniejszymi z nich były:

  • wymiana monet 2 i 5 zł na banknoty w 1960 roku, 10 zł w 1965 r.i 20 zł w 1977 r.,
  • wymiana banknotów na nowe w 1975 roku – to wówczas do obiegu weszła słynna kolekcja z wielkimi Polakami,
  • dodanie banknotu 200 zł w 1977 r.,
  • dodanie banknotu 5000 zł w 1982 r.

 

Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiła hiperinflacja, która spowodowała pojawienie się nowych, większych nominałów – od 10 000 zł aż do 2 000 000 zł. Warto pamiętać, że banknoty z okresu PRL-u obowiązywały aż do 1995 zł. Dopiero 6 lat po upadku komunizmu w Polsce wprowadzono aktualnie funkcjonujące monety oraz banknoty i zdenominowano złotego.

Co widniało na monetach i banknotach w PRL?

Wygląd monet i banknotów w okresie PRL uległ poważnej zmianie. Dlatego pod względem designu, okres ten możemy podzielić na dwa etapy, a rokiem granicznym jest 1975 rok. Zmianę widać szczególnie na banknotach. Projektantem tych stosowanych przed zmianą był Wacław Borowski. Na ich awersach znajdowały się wyraźne informacje o nominale, zaś na rewersach – wizerunki ludzi pracy.

 

Nowe wzory banknotów zostały wprowadzone w 1975 roku, a ich autorem był Andrzej Heidrich. Była to seria „Wielcy Polacy” – bardzo charakterystyczna i uznawana za jedną z najciekawszych w świecie banknotów użytkowych. Na papierowe pieniądze trafili m.in. Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko, Mikołaj Kopernik, Mieszko I, Fryderyk Chopin, Stanisław Wyspiański, Stanisław Moniuszko czy Władysław Reymont. Pojawił się również banknot o nominale 20 000 zł z wizerunkiem Marii Skłodowskiej Curie. Co ciekawe, czekał on aż 18 lat, aby wejść do obiegu!

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie był najjaśniejszą kartą historii Polski. Niemniej jednak warto przyjrzeć się nieco bliżej pieniądzom z tamtego okresu. Dla kolekcjonerów ówczesne monety oraz banknoty są interesującymi artefaktami. Przyjrzyjmy się im bliżej!

Kiedy weszły do obiegu monety i banknoty z czasów PRL?

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaczyna się tuż po II wojnie światowej. Jak można się domyślać, był to bardzo burzliwy okres również w aspekcie walutowym. Chociaż w czasie okupacji niemieckiej nadal korzystano ze złotego, emitowane pieniądze nie zawierały żadnych polskich symboli narodowych. Okres tuż po wojnie, w którym zmieniły się również granice państwowe, był czasem przejściowym, w którym na ziemiach polskich stosowano znane już monety oraz banknoty.

 

Emisja nowych monet i banknotów rozpoczęła się w 1948 roku, z myślą o wprowadzeniu reformy monetarnej. Jej celami były ujednolicenie środków płatniczych stosowanych na terenie PRL oraz stabilizacja waluty polskiej. Oficjalnie nowe pieniądze zostały wprowadzone do obiegu 30 października 1950 r. Pojawiły się wówczas monety o nominałach od 1 gr do 1 zł oraz banknoty o nominałach od 2 zł do 500 zł. W kolejnej dekadzie pojawił się też banknot 1000 zł.

Jak zmieniały się banknoty i monety PRL na przestrzeni lat?

Okres PRL-u to ponad 40 lat historii Polski. W tym czasie monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski ulegały zmianie. Najważniejszymi z nich były:

  • wymiana monet 2 i 5 zł na banknoty w 1960 roku, 10 zł w 1965 r.i 20 zł w 1977 r.,
  • wymiana banknotów na nowe w 1975 roku – to wówczas do obiegu weszła słynna kolekcja z wielkimi Polakami,
  • dodanie banknotu 200 zł w 1977 r.,
  • dodanie banknotu 5000 zł w 1982 r.

 

Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiła hiperinflacja, która spowodowała pojawienie się nowych, większych nominałów – od 10 000 zł aż do 2 000 000 zł. Warto pamiętać, że banknoty z okresu PRL-u obowiązywały aż do 1995 zł. Dopiero 6 lat po upadku komunizmu w Polsce wprowadzono aktualnie funkcjonujące monety oraz banknoty i zdenominowano złotego.

Co widniało na monetach i banknotach w PRL?

Wygląd monet i banknotów w okresie PRL uległ poważnej zmianie. Dlatego pod względem designu, okres ten możemy podzielić na dwa etapy, a rokiem granicznym jest 1975 rok. Zmianę widać szczególnie na banknotach. Projektantem tych stosowanych przed zmianą był Wacław Borowski. Na ich awersach znajdowały się wyraźne informacje o nominale, zaś na rewersach – wizerunki ludzi pracy.

 

Nowe wzory banknotów zostały wprowadzone w 1975 roku, a ich autorem był Andrzej Heidrich. Była to seria „Wielcy Polacy” – bardzo charakterystyczna i uznawana za jedną z najciekawszych w świecie banknotów użytkowych. Na papierowe pieniądze trafili m.in. Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko, Mikołaj Kopernik, Mieszko I, Fryderyk Chopin, Stanisław Wyspiański, Stanisław Moniuszko czy Władysław Reymont. Pojawił się również banknot o nominale 20 000 zł z wizerunkiem Marii Skłodowskiej Curie. Co ciekawe, czekał on aż 18 lat, aby wejść do obiegu!