„Marka sama w sobie” – krótka historia marki niemieckiej

Marka niemiecka to jedna z tych walut, która zniknęła z obiegu po pojawieniu się euro. Jednak przez wiele lat była synonimem wysokiej i solidnej wartości. Wiesz o jej istnieniu, ale czy znasz historię? Odkryj z nami jej najciekawsze elementy!

 

Choć mogłoby się wydawać, że historia niemieckiej marki sięga czasów średniowiecznych, w rzeczywistości… jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Niemcy nie funkcjonowały jako jednolite państwo aż do drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Do tego czasu na terenach obecnych Niemiec funkcjonowały oddzielne księstwa, które – choć połączone wspólnym językiem i kulturą – nie leżały w obrębie jednego kraju. Zmieniło się to dopiero w 1871 roku. To wtedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec.

Niemiecka marka – wspólna waluta z myślą o ujednoliceniu systemu monetarnego

 

Na terenie księstw i wolnych miast, które weszły w skład Niemiec, obowiązywały zróżnicowane systemy monetarne, głównie te oparte na systemie talarowym. Dlatego jednym z priorytetów dla nowych władz była ich unifikacja. Właśnie tak w 1873 roku narodziła się marka niemiecka. To wówczas wprowadzono pierwszą, tzw. złotą markę, obowiązującą na terenie całej Rzeszy. Do obiegu trafiły monety o wartości od 1 do 50 feningów oraz srebrna moneta o nominale 1 marki.

Dodatkowo w każdym z regionów prowadzono emisję lokalną monet i banknotów o wyższych nominałach, które zawierały wizerunki władców poszczególnych księstw.

Ustanowienie republiki w 1918 roku i kryzys ekonomiczny

W 1918 roku ustanowiono Republikę Niemiecką. W tym okresie zaczęto emitować monety o wartościach 50 feningów, 3 marki, 200 marek oraz 500 marek. W latach 1922-1924 Niemcy dotknęła potężna inflacja. Z jej powodu emitowano głównie banknoty, a ich wartość zmieniała się drastycznie. Na początku 1924 roku pojawił się nawet banknot o nominale 100 bilionów marek (sic!). To spowodowało konieczność przeprowadzenia reformy walutowej, a złotą markę zastąpiono rentenmarką, która jeszcze w tym samym roku została przemianowana na reichsmarkę.

Koniec reichsmarki

Reichsmarki były emitowane aż do 1948 roku, a zatem do momentu podziału Niemiec na RFN i NRD. W Zachodnich Niemczech zaczęto wówczas emitować markę niemiecką. Również w NRD przyjęto markę, jednak nie były to waluty tożsame i miały inne wartości rynkowe. Nie można ich też było stosować wymiennie.

 

Marka zachodnioniemiecka wyparła wschodnioniemiecką na terenie NRD jeszcze przed momentem runięcia Muru Berlińskiego – stało się to już 1 lipca 1990 roku.

Koniec tej waluty nastąpił 1 stycznia 2002 roku – wówczas do obiegu weszło euro, które dziś obowiązuje również w Niemczech.

 

Co ciekawe, nie wszystkie marki niemieckie wróciły do banku, aby zostać wymienionymi na euro! Niemiecki Bank Federalny szacuje, że w rękach obywateli pozostały jeszcze miliardy marek. Jeszcze bardziej interesujące wydaje się, że niemiecka waluta jest nadal akceptowana w niektórych sklepach, mimo iż nie jest już oficjalnie obowiązującym środkiem płatniczym.

Jak zatem widać, historia niemieckiego pieniądza jest naprawdę ciekawa, a marki nadal odgrywają znaczącą rolę w świadomości społeczeństwa za naszą zachodnią granicą.

Sklep z monetami: https://www.skarbnicanarodowa.pl/